Efeziërs 4:24

Efeziërs 4:24 NBG51

en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen