Efeziërs 2:3

Efeziërs 2:3 NBG51

– trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns –
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel