Efeziërs 1:13

Efeziërs 1:13 NBG51

In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel