Handelingen 24:16

Handelingen 24:16 NBG51

En hierin oefen ik mijzelf, altijd een onergerlijk geweten te hebben voor God en de mensen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Handelingen 24:16