Handelingen 2:42

Handelingen 2:42 NBG51

En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel