Handelingen 16:31

Handelingen 16:31 NBG51

En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel