Handelingen 15:18

Handelingen 15:18 NBG51

welke van eeuwigheid bekend zijn.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel