Romeinen 9:11

Romeinen 9:11 NBG51

Want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed noch kwaad hadden gedaan – opdat het verkiezend voornemen Gods zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan, dat Hij riep,
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel