Romeinen 5:8-9

Romeinen 5:8-9 NBG51

God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

Romeinen 5:8-9

Deel