Romeinen 5:16

Romeinen 5:16 NBG51

En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één; want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel