Romeinen 5:12

Romeinen 5:12 NBG51

Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel