Romeinen 1:3

Romeinen 1:3 NBG51

aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen