Openbaring 14:12

Openbaring 14:12 NBG51

Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen