Romeinen 5:8

Romeinen 5:8 NBG51

God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Romeinen 5:8

Delen