Romeinen 12:20

Romeinen 12:20 NBG51

Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen