Romeinen 12:2

Romeinen 12:2 NBG51

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Romeinen 12:2

Delen