Romeinen 12:10

Romeinen 12:10 NBG51

Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Romeinen 12:10

Delen