Openbaring 13:9

Openbaring 13:9 NBG51

Indien iemand een oor heeft, hij hore.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen