Openbaring 13:5

Openbaring 13:5 NBG51

En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen