Openbaring 13:12

Openbaring 13:12 NBG51

En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen