Openbaring 13:11

Openbaring 13:11 NBG51

En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen