Openbaring 13:1

Openbaring 13:1 NBG51

En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen