Filippenzen 4:22

Filippenzen 4:22 NBG51

U groeten al de heiligen, inzonderheid die aan het huis des keizers verbonden zijn.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Filippenzen 4:22