Filippenzen 4:16

Filippenzen 4:16 NBG51

Want ook te Tessalonica hebt gij mij een en andermaal ondersteuning gezonden.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen