Matteüs 22:1

Matteüs 22:1 NBG51

En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen