Matteüs 12:37

Matteüs 12:37 NBG51

want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Matteüs 12:37