Maleachi 3:18

Maleachi 3:18 NBG51

Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen