Maleachi 3:15

Maleachi 3:15 NBG51

En nu, wij prijzen de overmoedigen gelukkig; niet alleen worden zij gebouwd, terwijl zij goddeloosheid bedrijven, maar ook verzoeken zij God, en ontkomen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen