Maleachi 3:13

Maleachi 3:13 NBG51

Vermetel zijn uw woorden over Mij, zegt de HERE. En dan zegt gij: Wat hebben wij dan onder elkander over U gesproken?
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen