Maleachi 3:10

Maleachi 3:10 NBG51

Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de HERE der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Maleachi 3:10

Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Maleachi 3:10