Maleachi 2:5

Maleachi 2:5 NBG51

Mijn verbond met hem was: leven en vrede; Ik heb ze hem gegeven tot godsvrucht, opdat hij Mij zou vrezen en voor mijn naam beven.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen