Maleachi 2:3

Maleachi 2:3 NBG51

Zie, Ik zal uw nakroost bedreigen en vuil op uw gelaat werpen, het vuil uwer feesten, ja, men zal u daarheen slepen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen