Job 39:34-37

Job 39:34-37 NBG51

En de HERE antwoordde Job: Wil de bediller twisten met de Almachtige? De aanklager van God antwoorde daarop! Toen antwoordde Job de HERE: Zie, ik ben te gering, hoe zal ik U bescheid geven? Ik leg de hand op mijn mond.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel