Job 2:6

Job 2:6 NBG51

En de HERE zeide tot de satan: Zie, hij zij in uw macht; alleen, spaar zijn leven.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Job 2:6