Johannes 6:39

Johannes 6:39 NBG51

En dit is de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren late gaan, maar het opwekke ten jongsten dage.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel