Johannes 5:46

Johannes 5:46 NBG51

Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen