Johannes 15:12-13

Johannes 15:12-13 NBG51

Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

Johannes 15:12-13

Deel