Johannes 10:28-29

Johannes 10:28-29 NBG51

en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel