Jeremia 4:4

Jeremia 4:4 NBG51

besnijdt u voor de HERE en doet weg de voorhuid van uw hart, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn gramschap niet uitsla als een vuur en onuitblusbaar brande om de boosheid uwer handelingen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel