Jeremia 33:5

Jeremia 33:5 NBG51

men komt om de Chaldeeën te bestrijden, om ze te vullen met de lijken der mensen die Ik in mijn toorn en mijn gramschap verslagen heb, en om al wier boosheid Ik mijn aangezicht voor deze stad verborgen heb
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel