Jeremia 7:4

Jeremia 7:4 NBG51

Stelt uw vertrouwen niet op bedrieglijke woorden: Des HEREN tempel, des HEREN tempel, des HEREN tempel is dit!
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen