Jeremia 10:24

Jeremia 10:24 NBG51

Tuchtig mij, HERE, doch naar recht; niet in uw toorn, opdat Gij mij niet te gering maakt.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen