Jeremia 10:1

Jeremia 10:1 NBG51

Hoort het woord, dat de HERE tot u spreekt, huis van Israël!
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen