Jesaja 9:1

Jesaja 9:1 NBG51

Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Jesaja 9:1

Delen