Jesaja 52:9

Jesaja 52:9 NBG51

Breekt uit in gejuich, jubelt eenparig, puinhopen van Jeruzalem, want de HERE heeft zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen