Jesaja 52:12

Jesaja 52:12 NBG51

Want niet overhaast zult gij uittrekken en niet in vlucht heengaan: de HERE immers gaat voor u heen en uw achterhoede is de God van Israël.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen