Jesaja 52:11

Jesaja 52:11 NBG51

Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar; raakt het onreine niet aan, gaat weg uit haar midden, reinigt u, gij die de vaten des HEREN draagt.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen