Jesaja 47:4

Jesaja 47:4 NBG51

De naam van onze Verlosser is de HERE der heerscharen, de Heilige Israëls.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen