Jesaja 47:11

Jesaja 47:11 NBG51

Maar u overkomt een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat gij niet vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan gij geen vermoeden hadt.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen