Genesis 5:8

Genesis 5:8 NBG51

Zo waren al de dagen van Set negenhonderd twaalf jaar; en hij stierf.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen